Farnost Staré Město

Aktuality

Bohoslužby

Kostely

Fotogalerie

Odkazy

 

Pravidelné bohoslužby se konají v chrámu svaté Anny ve Starém Městě, v Branné v kostele svatého Archanděla Michaela, v Ostružné v kostele Zjevení Páně a v Chrasticích v kapli Nejsvětější Trojice.

 

Nedělní Mše svaté

Sobota  

18.00  

Ostružná

Neděle  

8.00  

Branná

Neděle  

9.30  

Staré Město

 

Bohoslužby ve všední dny

Čas:

zimní čas  

letní čas  

Úterý, středa  

16.00  

18.00  

Staré Město

Čtvrtek  

16.00  

18.00  

Chrastice

Pátek  

16.00  

18.00  

Staré Město

Sobota  

7.30  

7.30  

Staré Město

 

Pořad bohoslužeb a úmysly Mší Svatých v nejbližším týdnu:

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

27.5.2018.

Branná

8:00

Na jistý úmysl

Staré Město

9:30

Za + Rozálii Blahutovou, syna Jana a Boží požehnání pro * rodinu

Chrastice

11:00

POUTNÍ MŠE SVATÁ

Úterý 29.5.4.2018.

Sv. Maximin

Staré Město

18:00

Za farníky

Středa 30.5.2018.

Sv. Zdislava

Staré Město

18:00

Za + rodiče Motyčkovi, 2 zetě a d. v o.

Čtvrtek 31.5.2018.

Slavnost Těla a Krve Páně

Chrastice

18:00

Pátek 1.6.2018.

Sv. Justin

Staré Město

17:30

Výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost ke zpovědi

18:00

Za + kmotry Miroslava a Emilii

Sobota 2.6.2018.

Sv. Marcelin a Petr

Staré Město

7:30

Svatohostýnský úmysl

Kunčice

16:00

Za + Antona Bratinu

Ostružná

18:00

 

Slavnost Těla a Krve Páně

3.6.2018.

Branná

8:00

Na jistý úmysl

Staré Město

9:30

Za + Anežku a Jana Juhaňákoví, rodiče z o.s., sourozence a * rodinu

 

  

Kaple Panny Marie Bolestné v Kunčicích

Mše svaté v roce 2018

Mše Svatá bude v následující soboty v 16:00

 

06.01.2018.

03.02.2018.

03.03.2018.

07.04.2018.

05.05.2018.

02.06.2018.

07.07.2018.

04.08.2018.

16.09.2018. – neděle – pouť v 11:00.

06.10.2018.

03.11.2018.

01.12.2018.

25.12.2018 – Vánoční Mše Svatá v 16:00.

 

 

 

 

Informace a časy bohoslužeb o Velikonocích a Vánocích naleznete  zde.

Výjimečně, např. při poutích, se konají Mše i v dalších kostelech farnosti. Informace o tom bude možno nalézt v sekci aktualit. Po domluvě s duchovním správcem je možné uskutečnit bohoslužbu také v jinou dobu.

 

Vyjímečně, např. při poutích, se konají Mše i v dalších kostelech farnosti. Informace o tom bude možno nalézt v sekci aktualit. Po domluvě s farářem je možné uskutečnit bohoslužbu také v jinou dobu.

Zpovídání – každý první pátek v měsíci hodinu před bohoslužbou nebo individuálně po domluvě s farářem. Jinak vždy půl hodiny před Mší.

Křest – je třeba domluvit termín alespoň 1 měsíc předem. Před křtem dítěte povinná příprava pro rodiče. Pokud chce přijmout svátost křtu dospělý, příprava po domluvě s duchovním správcem farnosti.

Svátost manželství – domluvit termín alespoň 3 měsíce před plánovanou svatbou. Povinná příprava před uzavřením svátostného manželství.

Pomazání nemocných a viatikum – vždy, v každé době, třeba i v noci, když je potřeba. Nebojte se zavolat kněze.

 

ŘKF Staré Město. Všechna práva vyhrazena.