Farnost Staré Město

Aktuality

Bohoslužby

Kostely

Fotogalerie

Odkazy

 

Pravidelné bohoslužby se konají v chrámu svaté Anny ve Starém Městě, v Branné v kostele svatého Archanděla Michaela, v Ostružné v kostele Zjevení Páně a v Chrasticích v kapli Nejsvětější Trojice.

 

Nedělní Mše svaté

Sobota  

18.00  

Ostružná

Neděle  

8.00  

Branná

Neděle  

9.30  

Staré Město

 

Bohoslužby ve všední dny

Čas:

zimní čas  

letní čas  

Úterý, středa  

16.00  

18.00  

Staré Město

Čtvrtek  

16.00  

18.00  

Chrastice

Pátek  

16.00  

18.00  

Staré Město

Sobota  

7.30  

7.30  

Staré Město

 

Pořad bohoslužeb a úmysly Mší Svatých:

 

Svátek Křtu Páně

Neděle 13.1.2019.

Branná

8:00

Za farníky

Staré Město

9:30

Za + Anežku a Jana Juhaňakovi, rodiče z o.s., sourozence a * rodinu

Úterý 15.1.2019.

--------

----------

-------------------------

Středa 16.1.2019.

--------

----------

-------------------------

Čtvrtek 17.1.2019.

--------

----------

-------------------------

Pátek 18.1.2019.

--------

----------

-------------------------

Sobota 19.1.2019.

Sv. Probus

--------

----------

-------------------------

Ostružna

18:00

 

2. neděle v mezidobí

20.1.2019.

Branná

8:00

Za farníky

Staré Město

9:30

Na jistý úmysl

 

Zpovídá se půl hodiny před Mší Svatou ve všední dny. V neděli po Mší Svaté (pokud někdo čeká u zpovědnice).

 

 

Poutní Mše Svaté v roce 2019:

 

Ostružná – 6.1.209 (Zjevení Páně)

Chrastice – neděle 16. června v 11.00 hod. (Svatá Trojice)

Nová Senínka – neděle 23. června v 11.00 hod. (Sv. Jan Křtitel)

Staré Město26. – 28. července  (Sv. Anna)

                               26.7. pátek v 17.00 hod.

                               27.7. sobota v 10.00

                               28.7. neděle v 10.00 hod.

Petříkov – sobota 10. srpna v 18.00 hod. (Sv. Vavřinec)

Branná                   neděle 18.srpna v 10.00 hod. (Nanebevzetí Panny Marie)

Kunčice – neděle 15. září v 11.00 hod. (Panna Maria Bolestná)

Branná – neděle 29. září  v 11.00 hod. (Sv. Michael Archanděl)

Vikantice – neděle 3. listopadu v 11.00 hod. (Sv. Volfgang)

 

 

 

 

Kaple Panny Marie Bolestné v Kunčicích

 

Mše svaté v roce 2019

Mše Svatá bude v následující soboty v 16:00

 

 

02.02.2019.

02.03.2019.

06.04.2019.

04.05.2019.

01.06.2019.

15.09.2019. – neděle – pouť v 11:00.

05.10.2019.

02.11.2019.

07.12.2019.

25.12.2019 – Vánoční Mše Svatá v 16:00.

 

 

 

Velikonoční bohoslužby 2019

 

18.4. Zelený Čtvrtek - Památka poslední večeře Páně

 

Staré Město          18.00

 

19.4. Velký Pátek - Památka umučení Páně

 

Staré Město            9.00 - Ranní chvály

Staré Město           15.00

Branná                   16.30

 

20.4. Bílá Sobota

 

Staré Město:          9.00 - Ranní chvály, po nich

  do         19.30 - Modlitební bdění u Božího hrobu

               20.00 - VELIKONOČNÍ VIGILIE

                               Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

21.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně

 

Branná                     8.00

Staré Město            9.30

Ostružná                               11.00

 

22.4.  Velikonoční Pondělí

 

Staré Město          9.30

 

 

 

Dušičková pobožnost na hřbitovech se bude konat:

 

2. 11. 2019 (sobota)

 

Staré Město: 9:30 -  Mše Svatá pak pobožnost na hřbitově

13.30. – Branná

14:00 - Vikantice

14.30. - Šléglov

15.00.      Nová       Senínka

Ostružná:                v 17:30, pak Mše Svatá v 18.00 v kostele.

 

 

 

Vánoční bohoslužby 2019

 

24. prosince –  Štědrý Večer

Ostružná – 19:00

Branná – 20:30

Staré Město – 22:00

 

25. prosince SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Staré Město –  9:30

Branná – 11:00

Kunčice – 16:00

 

26. prosince –– Svátek svatého Štěpána

Staré Město –  9:30

Chrastice – 16:00

 

 

 

Informace a časy bohoslužeb o Velikonocích a Vánocích naleznete sekci aktualit.

Výjimečně, např. při poutích, se konají Mše i v dalších kostelech farnosti. Informace o tom bude možno nalézt v sekci aktualit. Po domluvě s duchovním správcem je možné uskutečnit bohoslužbu také v jinou dobu.

 

Vyjímečně, např. při poutích, se konají Mše i v dalších kostelech farnosti. Informace o tom bude možno nalézt v sekci aktualit. Po domluvě s farářem je možné uskutečnit bohoslužbu také v jinou dobu.

Zpovídání – každý první pátek v měsíci hodinu před bohoslužbou nebo individuálně po domluvě s farářem. Jinak vždy půl hodiny před Mší.

Křest – je třeba domluvit termín alespoň 1 měsíc předem. Před křtem dítěte povinná příprava pro rodiče. Pokud chce přijmout svátost křtu dospělý, příprava po domluvě s duchovním správcem farnosti.

Svátost manželství – domluvit termín alespoň 3 měsíce před plánovanou svatbou. Povinná příprava před uzavřením svátostného manželství.

Pomazání nemocných a viatikum – vždy, v každé době, třeba i v noci, když je potřeba. Nebojte se zavolat kněze.

 

ŘKF Staré Město. Všechna práva vyhrazena.