Farnost Staré Město

Aktuality

Bohoslužby

Kostely

Fotogalerie

Odkazy

 

Pravidelné bohoslužby se konají v chrámu svaté Anny ve Starém Městě, v Branné v kostele svatého Archanděla Michaela, v Ostružné v kostele Zjevení Páně a v Chrasticích v kapli Nejsvětější Trojice.

 

Nedělní Mše svaté

Sobota  

18.00  

Ostružná

Neděle  

8.00  

Branná

Neděle  

9.30  

Staré Město

 

Bohoslužby ve všední dny

Čas:

zimní čas  

letní čas  

Úterý, středa  

16.00  

18.00  

Staré Město

Čtvrtek  

16.00  

18.00  

Chrastice

Pátek  

16.00  

18.00  

Staré Město

Sobota  

7.30  

7.30  

Staré Město

 

Pořad bohoslužeb a úmysly Mší Svatých:

 

 

 

27. neděle v mezidobí

7.10.2018.

Panna Maria Růžencová

Branná

------

---------------------------

Staré Město

10:00

Za ty, kteří přijali svátost biřmování.

Úterý 9.10.2018.

Sv. Jan Leonardi

Staré Město

18:00

Za nemocnou sestru

Středa 10.10.2018.

Sv. Paulín

Staré Město

18:00

Za nemocnou sestru

Čtvrtek 11.10.2018.

Sv. Jan XXIII

Chrastice

18:00

Pátek 12.10.2018.

Sv. Radim

Staré Město

16:30

Výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost ke zpovědi

17:00

Na jistý úmysl

Sobota 13.10.2018.

Sv. Eduard

Staré Město

7:30

K Božskému Srdci Páně

Ostružná

18:00

 

27. neděle v mezidobí

14.10.2018.

Branná

8:00

Za farníky

Staré Město

9:30

Za + Pavla Moronga a Marii Jackulakovou

 

Zpovídá se půl hodiny před Mší Svatou ve všední dny. V neděli po Mší Svaté (pokud někdo čeká u zpovědnice).

Před Mši svatou ve všední dny Růžencová pobožnost.

 

  

Kaple Panny Marie Bolestné v Kunčicích

Mše svaté v roce 2018

Mše Svatá bude v následující soboty v 16:00

 

06.01.2018.

03.02.2018.

03.03.2018.

07.04.2018.

05.05.2018.

02.06.2018.

07.07.2018.

01.09.2018.

16.09.2018. – neděle – pouť v 11:00.

06.10.2018.

03.11.2018.

01.12.2018.

25.12.2018 – Vánoční Mše Svatá v 16:00.

 

 

 

 

Informace a časy bohoslužeb o Velikonocích a Vánocích naleznete  zde.

Výjimečně, např. při poutích, se konají Mše i v dalších kostelech farnosti. Informace o tom bude možno nalézt v sekci aktualit. Po domluvě s duchovním správcem je možné uskutečnit bohoslužbu také v jinou dobu.

 

Vyjímečně, např. při poutích, se konají Mše i v dalších kostelech farnosti. Informace o tom bude možno nalézt v sekci aktualit. Po domluvě s farářem je možné uskutečnit bohoslužbu také v jinou dobu.

Zpovídání – každý první pátek v měsíci hodinu před bohoslužbou nebo individuálně po domluvě s farářem. Jinak vždy půl hodiny před Mší.

Křest – je třeba domluvit termín alespoň 1 měsíc předem. Před křtem dítěte povinná příprava pro rodiče. Pokud chce přijmout svátost křtu dospělý, příprava po domluvě s duchovním správcem farnosti.

Svátost manželství – domluvit termín alespoň 3 měsíce před plánovanou svatbou. Povinná příprava před uzavřením svátostného manželství.

Pomazání nemocných a viatikum – vždy, v každé době, třeba i v noci, když je potřeba. Nebojte se zavolat kněze.

 

ŘKF Staré Město. Všechna práva vyhrazena.