Farnost Staré Město

Aktuality

Bohoslužby

Kostely

Fotogalerie

Odkazy

 

Pravidelné bohoslužby se konají v chrámu svaté Anny ve Starém Městě, v Branné v kostele svatého Archanděla Michaela, v Ostružné v kostele Zjevení Páně a v Chrasticích v kapli Nejsvětější Trojice.

 

Nedělní Mše svaté

Sobota  

18.00  

Ostružná

Neděle  

8.00  

Branná

Neděle  

9.30  

Staré Město

 

Bohoslužby ve všední dny

Čas:

zimní čas  

letní čas  

Úterý, středa  

16.00  

18.00  

Staré Město

Čtvrtek  

16.00  

18.00  

Chrastice

Pátek  

16.00  

18.00  

Staré Město

Sobota  

7.30  

7.30  

Staré Město

 

Pořad bohoslužeb a úmysly Mší Svatých:

 

 

19. neděle v mezidobí

12.8.2018.

Staré Město

7:30

Za + Josefa, rodiče z o.s. a * rodinu

Branná

10:00

Za farníky

Úterý 14.8.2018.

Sv. Maxmilián Kolbe

Staré Město

7:30

Svatohostýnský úmysl

Středa 15.8.2018.

Slavnost nanebevzetí Panny Marie

Staré Město

7:30

Za sestry Zdislavky a jejích dobré dílo

Čtvrtek 16.8.2018.

Sv. Štěpán I. Uherský

Staré Město

7:30

Svatohostýnský úmysl

Chrastice

18:00

Pátek 17.8.2018.

Sv. Myron

Staré Město

7:30

Svatohostýnský úmysl

Sobota 18.8.2018.

Sv. Helena

-----

-----

------------------------------------

Ostružná

18:00

 

20. neděle v mezidobí

19.8.2018.

Branná

8:00

Za farníky

Staré Město

9:30

Za +Dominika Bratinu, rodiče z o.s., a Boží požehnání pro * rodinu

Úterý 21.8.2018.

Sv. Pius X.

Staré Město

7:30

Svatohostýnský úmysl

Středa 22.8.2018.

Panna Maria Královna

Staré Město

7:30

Svatohostýnský úmysl

Čtvrtek 23.8.2018.

Sv. Růžena z Limy

Staré Město

7:30

 

Chrastice

18:00

 

Pátek 24.8.2018.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Staré Město

17:30

Výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost ke zpovědi

18:00

Svatohostýnský úmysl

Sobota 25.8.2018.

Sv. Ludvík

Staré Město

7:30

Svatohostýnský úmysl

Ostružná

18:00

 

21. neděle v mezidobí

26.8.2018.

Branná

8:00

Za farníky

Staré Město

9:30

Za rodinu Eliášů a Pospíšilů

Úterý 28.8.2018.

Sv. Augustin

-----

-----

------------------------------------

Středa 29.8.2018.

Umučení sv. Jana Křtitele

-----

-----

------------------------------------

Čtvrtek 30.8.2018.

Sv. Fiakr

-----

-----

------------------------------------

Pátek 31.8.2018.

Sv. Rajmund

-----

-----

------------------------------------

-----

------------------------------------

Sobota 1.9.2018.

Sv. Jiljí

Staré Město

7:30

Svatohostýnský úmysl

Kunčice

16:00

 

Ostružná

18:00

 

21. neděle v mezidobí

2.9.2018.

Branná

8:00

Za farníky

Staré Město

9:30

Za + Anežku a Jana Juhaňákoví

 

  

Kaple Panny Marie Bolestné v Kunčicích

Mše svaté v roce 2018

Mše Svatá bude v následující soboty v 16:00

 

06.01.2018.

03.02.2018.

03.03.2018.

07.04.2018.

05.05.2018.

02.06.2018.

07.07.2018.

01.09.2018.

16.09.2018. – neděle – pouť v 11:00.

06.10.2018.

03.11.2018.

01.12.2018.

25.12.2018 – Vánoční Mše Svatá v 16:00.

 

 

 

 

Informace a časy bohoslužeb o Velikonocích a Vánocích naleznete  zde.

Výjimečně, např. při poutích, se konají Mše i v dalších kostelech farnosti. Informace o tom bude možno nalézt v sekci aktualit. Po domluvě s duchovním správcem je možné uskutečnit bohoslužbu také v jinou dobu.

 

Vyjímečně, např. při poutích, se konají Mše i v dalších kostelech farnosti. Informace o tom bude možno nalézt v sekci aktualit. Po domluvě s farářem je možné uskutečnit bohoslužbu také v jinou dobu.

Zpovídání – každý první pátek v měsíci hodinu před bohoslužbou nebo individuálně po domluvě s farářem. Jinak vždy půl hodiny před Mší.

Křest – je třeba domluvit termín alespoň 1 měsíc předem. Před křtem dítěte povinná příprava pro rodiče. Pokud chce přijmout svátost křtu dospělý, příprava po domluvě s duchovním správcem farnosti.

Svátost manželství – domluvit termín alespoň 3 měsíce před plánovanou svatbou. Povinná příprava před uzavřením svátostného manželství.

Pomazání nemocných a viatikum – vždy, v každé době, třeba i v noci, když je potřeba. Nebojte se zavolat kněze.

 

ŘKF Staré Město. Všechna práva vyhrazena.